Politik Regeringen presenterar nu ett förslag för att slopa den så kallade värnskatten från den 1 januari 2020.

Det är en del i överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, och var en prioriterad fråga för L i förhandlingarna.

Värnskatten infördes av statsfinansiella skäl under 1990-talet och innebär att höginkomsttagare får betala fem procent extra i statlig skatt. För beskattningsåret 2019 går gränsen för att betala värnskatt vid en årsinkomst på 689 300 kronor.

Ungefär 345 000 personer beräknas få sänkt skatt när värnskatten tas bort. Enligt finansdepartementet blir den genomsnittliga skattesänkningen 17 700 kronor per år.

Att ta bort värnskatten kostar statskassan cirka 6,1 miljarder kronor i minskade skatteintäkter.